Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

A FreeBSD Projekt szervezeti felépítése

Bevezetés

Ez az oldal tartalmazza a FreeBSD Projektben kiemelt szereppel és felelősséggel bíró csoportokat és személyeket, illetve az azon belül betöltött szerepük rövid leírását, valamint elérhetőségeiket.


FreeBSD Core Team <core@FreeBSD.org>

A FreeBSD Core Team képezi a Projekt igazgatótanácsát. A Projekt általános céljainak meghatározásáért és a FreeBSD egyes területeinek kézbentartásáért felelős. A Core Team tagjait a Projekt aktív fejlesztői választják.

FreeBSD Documentation Engineering Team <doceng@FreeBSD.org>

A FreeBSD Documentation Engineering Team a Dokumentációs Projekt résztvevői számára jelöli ki a dokumentációval kapcsolatos célokat. A doceng szabadalomlevele nagy részletességgel ismerteti a Documentation Engineering Team feladatait és kötelezettségeit.

FreeBSD Port Management Team <portmgr@FreeBSD.org>

A FreeBSD Port Management Team elsődleges feladata gondoskodni arról, hogy a portokon dolgozó fejlesztői közösség egy működő, stabil és naprakész Portgyűjteményt nyújtson a felhasználók számára. A másodlagos feladata a committerek és a Portgyűjteményen dolgozó fejlesztők közti koordináció. A portmgr szabadalomlevele részleteiben mutatja be a Port Management Team kötelességeit és felelősségeit.


Elsődleges Release Engineering Team <re@FreeBSD.org>

Az Elsődleges Release Engineering Team a FreeBSD hivatalos kiadásainak időbeosztását határozza meg és hirdeti ki. Több más tennivaló mellett bejelenti a kód befagyasztását és karbantartja a RELENG_* ágakat. A releng szabadalomlevele részletesen ismerteti az Elsődleges Release Engineering Team feladatait és kötelezettségeit.

FreeBSD/amd64 Release Engineering Team <re-amd64@FreeBSD.org>

A FreeBSD/amd64 Release Engineering Team a FreeBSD/amd64 platform egyéni kiadási problémáiért felelős.

FreeBSD/ia64 Release Engineering Team <re-ia64@FreeBSD.org>

A FreeBSD/ia64 Release Engineering Team a FreeBSD/ia64 platform egyéni kiadási problémáiért felelős.

FreeBSD/i386 Release Engineering Team <re-x86@FreeBSD.org>

A FreeBSD/i386 Release Engineering Team a FreeBSD/i386 platform egyéni kiadási problémáiért felelős.

FreeBSD/pc98 Release Engineering Team <re-pc98@FreeBSD.org>

A FreeBSD/pc98 Release Engineering Team a FreeBSD/pc98 platform egyéni kiadási problémáiért felelős.

FreeBSD/ppc Release Engineering Team <re-ppc@FreeBSD.org>

A FreeBSD/ppc Release Engineering Team a FreeBSD/ppc platform egyéni kiadási problémáiért felelős.

FreeBSD/sparc64 Release Engineering Team <re-sparc64@FreeBSD.org>

A FreeBSD/sparc64 Release Engineering Team a FreeBSD/sparc64 platform egyéni kiadási problémáiért felelős.


Donations Team <donations@FreeBSD.org>

A FreeBSD Donations Team köteles a felajánlott adományokra válaszolni, kiépíteni az adományozási irányelveket és módszereket és koordinálni az érkező adományokat a FreeBSD közösségén belül. A Donations Team munkájáról részletesebb leírást a FreeBSD Donations Liaison oldalon találhatunk.

Marketing Team <marketing@FreeBSD.org>

Médiakapcsolat, marketing, interjúk, információk.

Security Team <secteam@FreeBSD.org>

A FreeBSD Security Team (a Security Officer irányításával) azért felelős, hogy felhívja a közösség figyelmét az src és ports forrásokat érintő hibákra és biztonsági kockázatokra, valamint összegyűjtse és publikálja a FreeBSD biztonságos futtatásához szükséges információkat. Továbbá felelős a FreeBSD-t érintő biztonsági hibák kijavításáért és velük kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések kiadásáért. A FreeBSD Security Officer szabadalomlevele nagyobb részletességgel írja le a Security Officer feladatait és kötelezettségeit.

Vendor Relations Team <vendor-relations@FreeBSD.org>

Kapcsolattartás a terjesztőkkel.


Core Team titkár <core-secretary@FreeBSD.org>

A FreeBSD Core Team titkára a Core Team egy szavazati joggal nem rendelkező tagja, aki a Core Team munkájának dokumentálásáért, a tanács teendőinek nyomon követéséért és a külső tagokkal való kapcsolattartásért felel, továbbá egy új committer felvételekor ő közvetíti az új hozzáférések iránti igényt az adminisztrátorok felé. A Core Team titkár szintén köteles havi rendszerességű helyzetjelentéseket küldeni a FreeBSD fejlesztői közössége felé, amelyben röviden összegzi a Core Team legutóbbi döntéseit és tevékenységét.

Port Management Team titkár <portmgr-secretary@FreeBSD.org>

A FreeBSD Port Management Team titkára a Port Management Team egy szavazati joggal nem rendelkező tagja, aki a portmgr munkáját dokumentálja és nyomonköveti a a szavazásokat, illetve a többi team, különösen a Core és az adminisztrátorok felé közvetít azokat. A Port Management Team titkár szintén köteles havi rendszerességű helyzetjelentéseket küldeni a FreeBSD fejlesztői közösség felé, amelyben összegzi a Port Management Team legutóbbi döntéseit és tevékenységét.

Security Team titkár <secteam-secretary@FreeBSD.org>

A FreeBSD Security Team titkára gondoskodik róla, hogy a Security Team felé érkező leveleket rendesen megválaszolják. Visszaigazolja a levelek megérkezését és nyomon követi a folyamatot a Security Team keretein belül. Szükség esetén kapcsolatba lép a Security Team tagjaival, hogy tájékoztassa őket a folyamatban lévő események fejleményeiről. Jelenleg a Security Team titkára nem foglalkozik a Security Officer Team feladataival.


Hozzáférések <accounts@>

A hozzáférésekkel foglalkozó csoport tagjai a Projekten belül az új committerek hozzáféréseinek létrehozásáért felelősek. Az új hozzáférések iránti kérelmeket addig nem teljesítik, amíg a felelős szerv azt jóvá nem hagyja.

Biztonsági mentések <backups@>

A biztonsági mentésekért felelős rendszergazdák kezelik a FreeBSD klaszter biztonsági mentéseit.

Bugmeisterek és GNATS rendszergazdák <bugmeister@FreeBSD.org>

A bugmeisterek és GNATS rendszergazdák a hibajelentéseket tároló adatbázis megfelelő működéséért felelősek. A bejegyzéseknek megfelelően kategorizálva kell lenniük és az adatbázisban nem lehetnek érvénytelen bejegyzések.

Klaszter rendszergazdák <clusteradm@>

A klaszter rendszergazdái a Projekt elosztott munkájában és a szinkronizált kommunikációjában fontos szerepet betöltő számítógépeket tartják karban. Elsősorban azokból az emberekből áll, akik fizikailag is hozzáférnek ezekhez a szerverekhez. A Projekt infrastruktúrájával és az újabb számítógépek beállításával kapcsolatos kérelmeket ennek a csoportnak kell címezni.

doc/www CVS repository megbízottak <dcvs@FreeBSD.org>

A doc/www CVS repository megbízottjai a CVS eszközök nélkül, közvetlenül módosíthatják a repositoryt. Az ő felelősségük, hogy a repositoryval kapcsolatban felmerülő problémákat gyorsan orvosolják. A doc/www CVS repository megbízottjainak joga van visszaállítani egy commit műveletet, ha ez szükséges a technikai probléma megoldásához. A repo-copy iránti kérelmeket is ők kezelik.

ports CVS repository megbízottak <pcvs@FreeBSD.org>

A ports CVS repository megbízottjai a CVS eszközök nélkül, közvetlenül módosíthatják a repositoryt. Az ő felelősségük, hogy a repositoryval kapcsolatban felmerülő problémákat gyorsan orvosolják. A ports CVS repository megbízottaknak joga van visszaállítani egy commit műveletet, ha ez szükséges a technikai probléma megoldásához. A repo-copy iránti kérelmeket is ők kezelik.

src CVS repository megbízottak <ncvs@FreeBSD.org>

Az src CVS repository megbízottjai a CVS eszközök nélkül, közvetlenül módosíthatják a repositoryt. Az ő felelősségük, hogy a repositoryval kapcsolatban felmerülő problémákat gyorsan orvosolják. Az src CVS repository megbízottjainak joga van visszaállítani egy commit műveletet, ha ez szükséges a technikai probléma megoldásához. A repo-copy iránti kérelmeket is ők kezelik.

A CVSup tükrözések koordinátorai <cvsup-master@FreeBSD.org>

A CVSup tükrözések koordinátorai hangolják össze a tükörszerverek rendszergazdáinak munkáit, ezáltal gondoskodnak róla, hogy a tükrözésekről a FreeBSD mindig naprakész verziója legyen elérhető és elég kapacitással rendelkezzenek ahhoz, hogy a nagyobb frissítéseket képesek legyenek követni. Emellett arra is ügyelnek, hogy a közösség könnyen elérhesse a legközelebbi CVSup tükrözést.

DNS rendszergazdák <dnsadm@>

A DNS rendszergazdák a névfeloldásért és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokért felelősek.

Az FTP/WWW tükrözések koordinátorai <mirror-admin@FreeBSD.org>

Az FTP/WWW tükrözések koordinátorai hangolják össze a tükörszerverek rendszergazdáinak munkáját, így gondoskodnak róla, hogy a tükrözésekről mindig a FreeBSD naprakész verziója legyen elérhető, és elegendő kapacitással rendelkezzenek a nagyobb frissítések követéséhez. Továbbá felügyelik, hogy a közösség mindig könnyen elérhesse a legközelebbi FTP/WWW tükrözést.

Perforce repository rendszergazdák <perforce-admin@FreeBSD.org>

A Perforce repository rendszergazdák a FreeBSD Perforce repository karbantartásáért és az új Perforce hozzáférések létrehozásáért felelnek. A nem committer felhasználók részére igényelt hozzáféréseket feléjük kell küldeni.

Postamasterek <postmaster@FreeBSD.org>

A postmasterek felelnek azért, hogy az e-mailek mindig megfelelően kézbesítésre kerüljenek a committerek felé, illetve, hogy a levelezési listák rendesen működjenek, valamint gondoskodjanak a troll-, spam- és vírusszűrésről.

A referencia rendszerek rendszergazdái <refadm@>

A referencia rendszerek rendszergazdái felelősek a FreeBSD klaszterben található referencia rendszerek megfelelő működtetéséért, frissítéséért és karbantartásáért. Ezek a rendszerek minden committer számára elérhetőek.

Webmesterek <webmaster@FreeBSD.org>

A webmesterek az elsődleges FreeBSD webszerver megfelelő működéséért felelősek. Hozzájuk tartozik a webszerver konfigurációja, a CGI scriptek, a weboldal és a levelezési listák keresése. A webbel kapcsolatos minden technikai dolog a webmesterek felügyelete alá esik, kivéve a dokumentációs hibákat.